Home / KB

Tag Archives: tukar TT

Penggunaan Plugin Tukar TT

Pada BeeAccounting saat ini terdapat plugin tukar TT. Dimana plugin tersebut digunakan untuk pencatatan tanggal pengiriman invoice. Berikut cara pengunaannya   Klik menu Plugin Tukar TT – Tukar TT – Tukar TT Lalu klik New selanjutnya pilih Customer kemudian klik Pilih Piutang Centang nota yang akan dibuatkan tukar TT lalu ...

Read More »